หน้าแรก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   เขาใหญ่   กิจกรรมหลักมูลนิธิ   กิจกรรมพิเศษมูลนิธิ   ภาพกิจกรรม   คลิปกิจกรรม   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา 
โครงการปรับปรุงแหล่งน่ำและแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า

โครงการปรับปรุงแหล่งน่ำและแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า

โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำและสร้างแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ------------------------------------- 1. หลักการและเหตุผลเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2508 เป็นเขตรักษ....

อ่านต่อ
พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Next Gen New World โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Next Gen New World โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ Lotus's จัดพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสื่งแวดล้อม Next Gen New World ณ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมี พลเอกประดิษฐ์ บุญเกิด เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มูล....

อ่านต่อ
คณะทำงานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมเตรียมการการปลูกไผ่หนาม  พื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ และ อุทยานแห่งชาติไทรโยค ส่วนแยก ถ้ำดาวดึงส์

คณะทำงานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมเตรียมการการปลูกไผ่หนาม พื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ และ อุทยานแห่งชาติไทรโยค ส่วนแยก ถ้ำดาวดึงส์

คณะทำงานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมเตรียมการการปลูกไผ่หนาม พื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ และ อุทยานแห่งชาติไทรโยค ส่วนแยก ถ้ำดาวดึงส์ จำนวน 4,000 ต้นเพื่อเป็นแนวป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าเข้ามาในพื้นที่ของประชาชน ซึ่งการจัดกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 27 ต.ค.65 โดยมีประชาชนและเยาวชนในพื้นที....

อ่านต่อ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานทำกิจกรรมอบรมเยาวชนโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์  ต.บุพราหมณ์  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานทำกิจกรรมอบรมเยาวชนโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วันพุธที่ 5 ต.ค. 65 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานทำกิจกรรมสอนนักเรียน ชั้นป. 4,5 และ6 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เป็นกิจกรรมลักษณะฐานสื่อความหมายธรรมชาติ ฐาน "ไม้ลานในป่าเบญจพรรณ" เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตาม....

อ่านต่อ
มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดพิธีถวายสดุดี 12 สิงหามหาสดุดี ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Next Gen New World ณ อุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี

มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดพิธีถวายสดุดี 12 สิงหามหาสดุดี ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Next Gen New World ณ อุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี

พลเอก ประดิษฐ์ บุญเกิด เลขาธิการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมด้วย พล.ต.ศรชัย แก้วนพ รองเลขาธิการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ดร.ชุมพล สุขเกษม กรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานเขาใหญ่ นายปกครอง ทองเนื้อแข็ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย นายพิญโญ รุ่งสมัย มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งช....

อ่านต่อ
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Next Gen New World ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Next Gen New World ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Next Gen New World ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อวันที่ 11-12 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ
มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ พื้นที่มรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ พร้อมจัดกิจกรรมปลูกฝังเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ  ณ จังหวัดบุรีรัมย์

มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ พื้นที่มรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ พร้อมจัดกิจกรรมปลูกฝังเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ที่โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา มอบผ้าห่ม มอบของ....

อ่านต่อ
ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมทำกิจกรรมลูกต้นไม้และมอบของที่ระลึกให้กับสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมทำกิจกรรมลูกต้นไม้และมอบของที่ระลึกให้กับสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมทำกิจกรรมลูกต้นไม้และมอบของที่ระลึกให้กับสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านต่อ
ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  เดินทางไปรับฟังผลการดำเนินการโครงการกองทุนการศึกษาและการคัดเลือกเยาวชน เพื่อเตรียมการฝึกอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์ "ต้นกล้าเพื่อความหวัง" ณ โรงเรียนบ้านลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เดินทางไปรับฟังผลการดำเนินการโครงการกองทุนการศึกษาและการคัดเลือกเยาวชน เพื่อเตรียมการฝึกอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์ "ต้นกล้าเพื่อความหวัง" ณ โรงเรียนบ้านลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เดินทางไปรับฟังผลการดำเนินการโครงการกองทุนการศึกษาและการคัดเลือกเยาวชน เพื่อเตรียมการฝึกอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์ "ต้นกล้าเพื่อความหวัง" ณ โรงเรียนบ้านลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

อ่านต่อ
ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้กำลัง/อวยพร รับฟังการบรรยาย ปลูกต้นไม้ และมอบเสบียงอาหารสำหรับชุดลาดตระเวนเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์

ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้กำลัง/อวยพร รับฟังการบรรยาย ปลูกต้นไม้ และมอบเสบียงอาหารสำหรับชุดลาดตระเวนเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เดินทางไปรับฟังผลการดำเนินการโครงการกองทุนการศึกษาและการคัดเลือกเยาวชน เพื่อเตรียมการฝึกอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์ "ต้นกล้าเพื่อความหวัง" ณ โรงเรียนบ้านลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

อ่านต่อ
ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เดินทางไปตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เดินทางไปตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้กำลัง/อวยพร รับฟังการบรรยาย ปลูกต้นไม้ และมอบเสบียงอาหารสำหรับชุดลาดตระเวนเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

อ่านต่อ
ประกาศผลรางวัล การประกวดถ่ายภาพ โครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 1 ปี 2565

ประกาศผลรางวัล การประกวดถ่ายภาพ โครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 1 ปี 2565

 

ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 หัวข้อ “ห้วงเวลาแห่งชีวิต” โดย มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชิงเงินรางวัลรวมทั้งโครงการกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติย....

อ่านต่อ
มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ณโรงเรียนบ้านคลองผักขม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2565

มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ณโรงเรียนบ้านคลองผักขม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2565

มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ สร้างต้นกล้าเพื่อความหวังเยาวชนนักอนุรักษ์สร้างเครือข่ายนักอนุรักษ์ ที่เข้มแข็งในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่นตนเอง ณโรงเรียนบ้านคลองผักขม อำเภอเมืองสระแก้ว จั....

อ่านต่อ
การประชุมเชิงสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์เพื่อจัดทำแนวประชาสัมพันธ์สนับสนุนการอนุรักษ์ผืนป่่มรดกโลก ดงพญาเย็น- เขาใหญ่

การประชุมเชิงสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์เพื่อจัดทำแนวประชาสัมพันธ์สนับสนุนการอนุรักษ์ผืนป่่มรดกโลก ดงพญาเย็น- เขาใหญ่

การประชุมเชิงสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์เพื่อจัดทำแนวประชาสัมพันธ์สนับสนุนการอนุรักษ์ผืนป่่มรดกโลก ดงพญาเย็น- เขาใหญ่ ณ ห้องประชุมมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถ นนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยมี พลเอก ประดิษฐ์ บุญเกิด เป็นประธาน

อ่านต่อ
คณะทำงานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เดินทางตรวจเยี่ยมและสำรวจพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา

คณะทำงานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เดินทางตรวจเยี่ยมและสำรวจพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา

พลเอกภุชงค์ รัตนวรรณ ที่ปรึกษาคณะทำงานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมด้วยคณะทำงานมูลนิธิฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

อ่านต่อ
การประชุมคณะอนุกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

การประชุมคณะอนุกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดการประชุมคณะอนุกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี พลเอกประดิษฐ์ บุญเกิด ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชั้น ๔ เมื่อวันที่ ๒๕....

อ่านต่อ

การประชุมสามัญ ประจำปี๒๕๖๓ คณะกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใหญ่

วาระการประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ คณะกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชั้น ๔ อาคารรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ถ.อู่ทองนอก ....

อ่านต่อ

โครงการ

อ่านต่อ

โครงการ

อ่านต่อ

โครงการ

อ่านต่อ

โครงการ

อ่านต่อ

โครงการ

อ่านต่อ
แถลงข่าวกิจกรรมการแข่งขัน “เขาใหญ่มาราธอน 2562” วิ่ง..เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน :

แถลงข่าวกิจกรรมการแข่งขัน “เขาใหญ่มาราธอน 2562” วิ่ง..เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน :

18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และกองทัพบก ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน “เขาใหญ่มาราธอน 2562” (KHAO YAI MARATHON 2019) วิ่ง..เพื่อร่ว....

อ่านต่อ
พิธีพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

นนี้ (8 ธ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันนี้ (8 ธ.ค.2562) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพร....

อ่านต่อ

การประชุมสามัญ ประจำปี๒๕๖๒ คณะกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วาระการประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชั้น ๔ อาคารรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ถ.อู่ทองนอก ....

อ่านต่อ
เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒

เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒

โครงการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทาน ๓ พระองค์ ประจำปี ๒๕๖๒๑) ชื่อ “ เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒ ” “KHAO YAI MARATHON 2019 ”๒) องค์กรที่ร่วมกันจัด ๒.๑ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ๒.๒ มูลนิธิร....

อ่านต่อ
  .
view