iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดกิจกรรมปลูกไผ่หนามเพื่อเป็นแนวป้องกันสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ ภายใต้โครงการ Next Gen New World ร้อยดวงใจ ปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน ณ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 27 ต.ค.65 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=455273 Tue, 13 Dec 2022 21:49:01 +0700 พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Next Gen New World โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=455272 Tue, 13 Dec 2022 21:31:33 +0700 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ให้ความรู้กับนักเรียน " ชุมนุมลานน้อยอนุรักษ์ป่า" โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=455271 Tue, 13 Dec 2022 20:37:59 +0700 คณะทำงานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมเตรียมการการปลูกไผ่หนาม พื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ และ อุทยานแห่งชาติไทรโยค ส่วนแยก ถ้ำดาวดึงส์ http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=455270 Tue, 13 Dec 2022 17:24:29 +0700 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานทำกิจกรรมอบรมเยาวชนโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=455269 Tue, 13 Dec 2022 16:59:34 +0700 คณะทำงานของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หารือเรื่องการปลูกป่าในโครงการ "Next Gen New World" ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=455268 Tue, 13 Dec 2022 16:45:28 +0700 มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดพิธีถวายสดุดี 12 สิงหามหาสดุดี ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Next Gen New World ณ อุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=454481 Mon, 15 Aug 2022 00:20:00 +0700 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Next Gen New World ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=454480 Sun, 14 Aug 2022 23:16:19 +0700 มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ พื้นที่มรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ พร้อมจัดกิจกรรมปลูกฝังเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=454479 Sun, 14 Aug 2022 22:41:17 +0700 ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมทำกิจกรรมลูกต้นไม้และมอบของที่ระลึกให้กับสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=454478 Sun, 14 Aug 2022 22:21:00 +0700 ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เดินทางไปรับฟังผลการดำเนินการโครงการกองทุนการศึกษาและการคัดเลือกเยาวชน เพื่อเตรียมการฝึกอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์ "ต้นกล้าเพื่อความหวัง" ณ โรงเรียนบ้านลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=454477 Sun, 14 Aug 2022 21:43:24 +0700 ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้กำลัง/อวยพร รับฟังการบรรยาย ปลูกต้นไม้ และมอบเสบียงอาหารสำหรับชุดลาดตระเวนเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=454476 Sun, 14 Aug 2022 21:33:32 +0700 ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เดินทางไปตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=454475 Sun, 14 Aug 2022 20:58:47 +0700 ประกาศผลรางวัล การประกวดถ่ายภาพ โครงการประกวดภาพถ่าย http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=454301 Sat, 23 Jul 2022 18:17:54 +0700 มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ณโรงเรียนบ้านคลองผักขม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2565 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=454275 Wed, 20 Jul 2022 23:05:13 +0700 การประชุมเชิงสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์เพื่อจัดทำแนวประชาสัมพันธ์สนับสนุนการอนุรักษ์ผืนป่่มรดกโลก ดงพญาเย็น- เขาใหญ่ http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=454117 Fri, 24 Jun 2022 15:16:46 +0700 การประชุมคณะทำงานศึกษาการป้องกันช้างออกจากป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยคและอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=453819 Tue, 24 May 2022 12:58:02 +0700 คณะทำงานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เดินทางตรวจเยี่ยมและสำรวจพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=453539 Wed, 06 Apr 2022 23:12:01 +0700 โครงการประกวดภาพถ่าย http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=453350 Wed, 16 Mar 2022 10:42:47 +0700 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1894546 Wed, 16 Mar 2022 00:00:00 +0700 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1894547 Wed, 16 Mar 2022 00:00:00 +0700 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1894548 Wed, 16 Mar 2022 00:00:00 +0700 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1894549 Wed, 16 Mar 2022 00:00:00 +0700 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1894550 Wed, 16 Mar 2022 00:00:00 +0700 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1894551 Wed, 16 Mar 2022 00:00:00 +0700 8 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1894553 Wed, 16 Mar 2022 00:00:00 +0700 9 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1894554 Wed, 16 Mar 2022 00:00:00 +0700 10 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1894555 Wed, 16 Mar 2022 00:00:00 +0700 11 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1894556 Wed, 16 Mar 2022 00:00:00 +0700 3 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1894557 Wed, 16 Mar 2022 00:00:00 +0700