iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประชุมสามัญประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=457788 Tue, 19 Dec 2023 13:23:10 +0700 โครงการการปลูกพืข เชื่อมผืนป่า แก่สัตว์ป่าอย่างมีส่วนร่วม อุทยานแห่งชาติทับลาน 16 ธ.ค 66 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=457787 Tue, 19 Dec 2023 12:37:44 +0700 โครงการปรับปรุงแหล่งน่ำและแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=457786 Tue, 19 Dec 2023 10:49:29 +0700 กการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อม 22 พ.ย 66 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=457785 Tue, 19 Dec 2023 10:45:55 +0700 โครงการ Next Gen New World 19 พ.ย 66 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=457784 Tue, 19 Dec 2023 10:42:47 +0700 โครงการปลูกพืช เชื่อมต่อผืนป่า แก่สัตว์ป่าอย่างมีส่วนร่วม อุทยานแห่งชาติทับลาน http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=457783 Tue, 19 Dec 2023 10:10:59 +0700 โครงการประกวดภาพถ่าย 31 ต.ค 66 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=457782 Tue, 19 Dec 2023 10:06:32 +0700 โครงการ Next Gen New World 7ต.ค 66 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=457781 Tue, 19 Dec 2023 10:03:05 +0700 โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่41 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=457780 Tue, 19 Dec 2023 09:58:15 +0700 โครงการ Next Gen New World 12ส. ค 66 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=457779 Tue, 19 Dec 2023 09:55:54 +0700 โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่40 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=457778 Tue, 19 Dec 2023 09:52:09 +0700 โครงการ วางปะการังเทียม http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=457769 Mon, 18 Dec 2023 12:44:56 +0700 มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดกิจกรรมปลูกไผ่หนามเพื่อเป็นแนวป้องกันสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ ภายใต้โครงการ Next Gen New World ร้อยดวงใจ ปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน ณ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 27 ต.ค.65 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=455273 Tue, 13 Dec 2022 21:49:01 +0700 พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Next Gen New World โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=455272 Tue, 13 Dec 2022 21:31:33 +0700 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ให้ความรู้กับนักเรียน " ชุมนุมลานน้อยอนุรักษ์ป่า" โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=455271 Tue, 13 Dec 2022 20:37:59 +0700 คณะทำงานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมเตรียมการการปลูกไผ่หนาม พื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ และ อุทยานแห่งชาติไทรโยค ส่วนแยก ถ้ำดาวดึงส์ http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=455270 Tue, 13 Dec 2022 17:24:29 +0700 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานทำกิจกรรมอบรมเยาวชนโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=455269 Tue, 13 Dec 2022 16:59:34 +0700 คณะทำงานของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หารือเรื่องการปลูกป่าในโครงการ "Next Gen New World" ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=455268 Tue, 13 Dec 2022 16:45:28 +0700 มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดพิธีถวายสดุดี 12 สิงหามหาสดุดี ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Next Gen New World ณ อุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=454481 Mon, 15 Aug 2022 00:20:00 +0700 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Next Gen New World ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=454480 Sun, 14 Aug 2022 23:16:19 +0700 มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ พื้นที่มรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ พร้อมจัดกิจกรรมปลูกฝังเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=454479 Sun, 14 Aug 2022 22:41:17 +0700 ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมทำกิจกรรมลูกต้นไม้และมอบของที่ระลึกให้กับสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=454478 Sun, 14 Aug 2022 22:21:00 +0700 ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เดินทางไปรับฟังผลการดำเนินการโครงการกองทุนการศึกษาและการคัดเลือกเยาวชน เพื่อเตรียมการฝึกอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์ "ต้นกล้าเพื่อความหวัง" ณ โรงเรียนบ้านลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=454477 Sun, 14 Aug 2022 21:43:24 +0700 ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้กำลัง/อวยพร รับฟังการบรรยาย ปลูกต้นไม้ และมอบเสบียงอาหารสำหรับชุดลาดตระเวนเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=454476 Sun, 14 Aug 2022 21:33:32 +0700 ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เดินทางไปตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=454475 Sun, 14 Aug 2022 20:58:47 +0700 ประกาศผลรางวัล การประกวดถ่ายภาพ โครงการประกวดภาพถ่าย http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=454301 Sat, 23 Jul 2022 18:17:54 +0700 มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ณโรงเรียนบ้านคลองผักขม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2565 http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=454275 Wed, 20 Jul 2022 23:05:13 +0700 การประชุมเชิงสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์เพื่อจัดทำแนวประชาสัมพันธ์สนับสนุนการอนุรักษ์ผืนป่่มรดกโลก ดงพญาเย็น- เขาใหญ่ http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=454117 Fri, 24 Jun 2022 15:16:46 +0700 การประชุมคณะทำงานศึกษาการป้องกันช้างออกจากป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยคและอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=453819 Tue, 24 May 2022 12:58:02 +0700 คณะทำงานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เดินทางตรวจเยี่ยมและสำรวจพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา http://www.khaoyai.org/index.php?mo=14&newsid=453539 Wed, 06 Apr 2022 23:12:01 +0700