หน้าแรก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   เขาใหญ่   กิจกรรมหลักมูลนิธิ   กิจกรรมพิเศษมูลนิธิ   ภาพกิจกรรม   คลิปกิจกรรม   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา 

พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Next Gen New World โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Next Gen New World โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ Lotus's จัดพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสื่งแวดล้อม Next Gen New World ณ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมี พลเอกประดิษฐ์  บุญเกิด เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เล็งเห็นปัญหาไฟป่าและผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยรอบพื้นที่ และคำนึงถึงบทบาทสำคัญของเยาวชน คนรุ่นใหม่ เป็นกำลังสำคัญรุ่นต่อไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ซึ่งควรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเองมากที่สุด สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำเยาวชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 100 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดการปล่อยก๊าซคาบอนไดออกไซต์ และปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงามเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น


Tags :

  .
view