หน้าแรก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   เขาใหญ่   กิจกรรมหลักมูลนิธิ   กิจกรรมพิเศษมูลนิธิ   ภาพกิจกรรม   คลิปกิจกรรม   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา 

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานทำกิจกรรมอบรมเยาวชนโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานทำกิจกรรมอบรมเยาวชนโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์  ต.บุพราหมณ์  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วันพุธที่ 5 ต.ค. 65 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานทำกิจกรรมสอนนักเรียน ชั้นป. 4,5 และ6 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เป็นกิจกรรมลักษณะฐานสื่อความหมายธรรมชาติ ฐาน "ไม้ลานในป่าเบญจพรรณ" เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามที่มีหลักสูตรท้องถิ่น สู่สถาบันการศึกษารอบผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น -เขาใหญ่

Tags :

  .
view