หน้าแรก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   เขาใหญ่   กิจกรรมหลักมูลนิธิ   กิจกรรมพิเศษมูลนิธิ   ภาพกิจกรรม   คลิปกิจกรรม   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา 

มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดพิธีถวายสดุดี 12 สิงหามหาสดุดี ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Next Gen New World ณ อุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี

มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดพิธีถวายสดุดี 12 สิงหามหาสดุดี ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Next Gen New World ณ อุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี

พลเอก ประดิษฐ์ บุญเกิด เลขาธิการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมด้วย พล.ต.ศรชัย แก้วนพ รองเลขาธิการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ดร.ชุมพล สุขเกษม กรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานเขาใหญ่ นายปกครอง ทองเนื้อแข็ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย นายพิญโญ รุ่งสมัย มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย ได้จัดอบรมเยาวชนโครงการ "อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Next Gen New World" ณ อุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย โครงการ ดังกล่าวนี้ เป็นโครงกรที่นำเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับอุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย มาเข้าค่ายอบรมที่อุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย เพื่อให้เรียนรู้และเสริมทักษะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเกี่ยวกับการดูแลรักษาผืนป่า-สัตว์ป่า ซึ่งจะมีกิจกรรมทั้งภาคการเรียนรู้และปฏิบัติในพื้นที่จริง เช่น กิจกรรมนันทนาการเพื่อ

การอนุรักษ์ และการปลูกต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ จะสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับเยาวชนที่เข้ารับการอบรมได้นำไปเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ผืนป่าเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ในโอกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โครงการ "อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Next Gen New World" และอุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย

จึงได้จัดพิธีถวายราชสดุดี 12 สิงหามหามงคล ขึ้น ที่อุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงพระราชกรณียกิจ เพื่อผืนป่าและสัตว์ป่า มาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ให้เป็นที่ประจักษ์จารึกอยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

Tags :

  .
view