หน้าแรก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   เขาใหญ่   กิจกรรมหลักมูลนิธิ   กิจกรรมพิเศษมูลนิธิ   ภาพกิจกรรม   คลิปกิจกรรม   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา 

มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ พื้นที่มรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ พร้อมจัดกิจกรรมปลูกฝังเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ พื้นที่มรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ พร้อมจัดกิจกรรมปลูกฝังเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ  ณ จังหวัดบุรีรัมย์

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์  ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ที่โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา มอบผ้าห่ม มอบของที่ระลึก ให้แก่โรงเรียน ผู้นำชุมชนและเยาวชน  ซึ่งพื้นที่แห่งนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา ได้รับผลกระทบจากช้างป่าเข้าไปหากินในพื้นที่ชุมชน  มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศ มีการพึ่งพิง ธรรมชาติ ในการดำรงชีวิต 

โดยการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดี และการมีส่วนร่วมของชุมชน และประชาชน ที่อาศัยหรือทำกิน ในพื้นที่อนุรักษ์ ผ่านกระบวนการทำความเข้าใจ เน้นให้ความรู้ "ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้" สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม  รวมถึง การสร้างความรู้ ปลูกจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ป่าให้กับเด็กนักเรียน เยาวชน ในพื้นที่ เพื่อสร้างเครือข่ายนักอนุรักษ์ ที่เข้มแข็งในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่นตนเอง สู่การอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ให้เป็นไปได้ อย่างยั่งยืน 

Tags :

  .
view