หน้าแรก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   เขาใหญ่   กิจกรรมหลักมูลนิธิ   กิจกรรมพิเศษมูลนิธิ   ภาพกิจกรรม   คลิปกิจกรรม   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา 

มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ณโรงเรียนบ้านคลองผักขม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2565

มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ณโรงเรียนบ้านคลองผักขม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2565
มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ สร้างต้นกล้าเพื่อความหวังเยาวชนนักอนุรักษ์สร้างเครือข่ายนักอนุรักษ์ ที่เข้มแข็งในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่นตนเอง ณโรงเรียนบ้านคลองผักขม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2565
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา มอบเครื่องนุ่งห่ม มอบของที่ระลึก ให้แก่โรงเรียน ผู้นำชุมชนและเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเยาวชนนักอนุรักษ์ โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้นำท้องถิ่นร่วมต้อนรับ 
สำหรับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศ มีการพึ่งพิง ธรรมชาติ ในการดำรงชีวิต ให้ความสำคัญ ในการสร้างจิตสำนึกที่ดี และ การมีส่วนร่วมของชุมชน และประชาชน ที่อาศัยหรือทำกิน ในพื้นที่อนุรักษ์ ผ่านกระบวนการทำความเข้าใจ เน้นให้ความรู้ "ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้" ให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม ตามวิถีชีวิต และแนวทางการอนุรักษ์รวมถึง การสร้างความรู้ ปลูกจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ป่าให้กับเด็กนักเรียน เยาวชน ในพื้นที่ เพื่อสร้างเครือข่ายนักอนุรักษ์ ที่เข้มแข็งในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่นตนเอง เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญ ที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ให้เป็นไปได้ อย่างยั่งยืน ต่อไป

Tags :

  .
view