หน้าแรก  เกี่ยวกับมูลนิธิ  เขาใหญ่  กิจกรรมหลักมูลนิธิ  กิจกรรมพิเศษมูลนิธิ  ภาพกิจกรรม  คลิปกิจกรรม  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา 

ข่าว Hot

ข่าว Hot กระทิง 

เขาสันกําแพงทอดยาวมาจากเทือกเขาพญาเย็น จากด้านอําเภอปากช่องไปยังวังนํ้าเขียว ยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณพืชจากป่าดิบแล้ง เช่น ไม้กฤษณา(ไม้หอม) ไม้กระยางป่า ทุ่งหญ้า อันกว้างยาวมีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของฝูงกระทิง และกวางป่า รวมทั้งนกเงือก ซึ่งมีหน่วยพิทักษ์อุทยานฯคอยดูแลคือหน่วยพิทักษ์คลองปลากั้ง โดยมีหมู่บ้านโดยรอบบริเวณจํานวน 5 หมู่บ้าน เช่น บ้านโคกสะอาด บ้านคลองสะท้อน บ้านสันกําแพง บ้านบุเจ้าคุณ บ้านคลองปลากั้ง จากอดีตมีการบุกรุกเพื่อทําไร่ข้าวโพด ต่อมาถูกทางเจ้าหน้าป่าไม้ออกลาดตระเวนและจับกุมทําให้บริเวณดังกล่าวสภาพของระบบของธรรมชาติค่อยกลับคืนความสมดุล ซึ่งจะทําได้จากการที่มี การพบฝูงกระทิง ประมาณ ไม่ตํ่า กว่า 10 ตัว 


Tags :

  .
view